Med virkning fra d.d. vil KNI Engros´ ledelse være placeret i Nuuk

Organisationsændringen for KNI Engros betyder samtidig, at distributionschef Steen M Jensen med virkning fra 2. februar 2016 overtager stillingen som Engroschef. Hidtidig Engroschef Bent AF Møller fortsætter som salgskonsulent.

Bent AF Møller:
- Det har desværre ikke været muligt for mig gennem længere tid at kunne rejse mere på kysten og varetage kontakten til vores engroskunder, idet jeg som Engroschef samtidig skal varetage en masse administrative opgaver, som er knyttet til jobbet som Engroschef. At jeg nu kan varetage kontakten til kunderne på fuld tid vil betyde, at jeg kan nu kan gøre mere brug af mine kompetencer og interesser, nemlig at være ude iblandt vores engroskunder.

Steen M Jensen:
- Jeg tager det nye job som en udfordring, som jeg glæder mig til at varetage. At arbejde med engros er ikke nyt for mig, og jeg ser store muligheder indenfor dette område, som jeg vil gøre mit til for at det kommer KNI A/S til gode.

Peter Grønvold Samuelsen, adm. direktør i KNI A/S:
- Engros er et vigtigt forretningsområde for KNI. Vores tilstedeværelse overalt i landet og vores store indkøbsvolumen taget i betragtning, er engros et område, hvor vi ser muligheder, som vi ikke har dyrket voldsomt meget. Det vil vi gøre fremadrettet.

 

For yderligere information om KNI Engros venligst se denne.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl