Venligst læs denne side inden du sender en ansøgning


Hvornår behandles ansøgninger?

Vi behandler sponsoransøgninger fire gange om året i disse dage: 

 • 1. marts
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. december

Vi skal have modtager ansøgningen inden: 

 • 15. februar
 • 15. maj
 • 15. august
 • 15. november

Hvad sponserer vi ikke?

 • Deltagelse i landsdækkende sports arrangementer
 • Studierejser
 • Festivaler
 • Politiske og faglige organisationer
 • Kontante beløb til enkeltpersoner
 • Brændstof

Hvad sponserer vi?

Vær opmærksom på at sponsorstøtte kan gives til:

 • Aktiviteter der fremmer KNI A/S’ synlighed, og understøtter koncernens ønske om at fremtræde som en ansvarlig og aktiv medspiller inden for det sociale, kulturelle og sportslige.
 • Aktiviteter der støtter op om KNI A/S' vision og mission og repræsenterer værdier, som KNI A/S gerne vil forbindes med. 
 • Aktiviteter der indeholder en plan for, hvordan KNI A/S vil blive eksponeret - som modydelse for sponsoreringen.

Vi anbefaler derfor, at du på forhånd sætter dig grundigt ind i KNI A/S vision og mission samt praksis omkring sponsorater, inden du sender din ansøgning.


Krav til din ansøgning

Alle felter i ansøgningsformularen skal være udfyldt for at du kan sende ansøgningen. Vær opmærksom på, at du skal have tænkt på, hvordan KNI A/S vil blive promoveret i forbindelse med sponsoratet, så det skaber en værdi for vores forretning.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Afsender og kontaktinformation (navn, adresse, tlf.nr. og email)
 • En nøjagtig beskrivelse af, hvad du konkret søger sponsorat om
 • En kort beskrivelse af din sag eller projekt
 • Fyldestgørende og balancerende budget (indtægter og udgifter)
 • En beskrivelse af, hvordan du vil promovere KNI A/S i forbindelse med sponsoratet
 • Tid og dato for brugen af sponsoratet
 • Tid og dato, hvornår projektet / begivenheden finder sted
 • En beskrivelse af, hvordan du/ I vil følge op på sponsoratet bagefter

Bemærk: Budget skal vedhæftes.


Hvem sender jeg min ansøgning til?

Der er én central indgang til alle sponsoransøgninger. Sponsorater, der kommer med post eller ad andre kanaler, vil ikke komme i betragtning.

Udfyld ansøgningen online og send den. Det er ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle krav er opfyldt.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl