KNI’s historie

- Handel i Grønland igennem flere hundrede år


KNI gennem over 240 år siden udviklet sig i takt med skiftende tiders krav. Vores enestående historie går helt tilbage til etableringen af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) i 1774, og er dermed en væsentlig del af Grønlands historie.

En reel ophævelse af KGH’s statslige monopol sker i 1950, og KGH bliver derefter drevet uafhængigt af administrationen i det daværende Ministeriet for Grønland. Samme år som monopolet ophæves bliver Polaroil en del af KGH, men mange andre kendte grønlandske virksomheder har været en del af KGH igennem tiderne. Blandt andre Royal Arctic Line, Air Greenland, Royal Greenland og Postvæsenet.

I 1986 blev ejerskabet af KGH overdraget til Grønlands Hjemmestyre - og blev til KNI. En forkortelse af Kalaallit Niuerfiat, som oversat til dansk betyder Grønlands Handel.

KGH’s oprindelige opgave var at forsyne det grønlandske folk med dagligvarer i de byer og bygder, hvor det ikke var muligt at drive forretning på kommercielle vilkår. Det er stadig én af de vigtigste opgaver i KNI, men i dag sker denne del af virksomhedens aktiviteter ud fra kundestyrede krav og lokal indflydelse. Langt fra tidligere tiders monopolprægede fjernstyring.

I dag er KNI med andre ord en virksomhed, der drives ud fra moderne forretningsprincipper. Vi er stolte af vores historie, og den over 240 år lange erfaring tager vi med os ind i en ny tid. En tid, hvor vi omstiller os til de store samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer, Grønland står overfor.


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl