Lovgrundlag

 Landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 om KNI A/S er KNI’s lovmæssige grundlag, som er:

  • Selskaberne i KNI koncernen driver på forretningsmæssigt grundlag virksomhed indenfor engros- og detailhandel og anden dermed forretningsmæssigt sammenhængende virksomhed
  • Landstyret kan forpligte selskaberne til at indgå kontrakter på forretningsmæssige vilkår om offentlig tjeneste med forsyning med forbrugsvarer, erhvervsredskaber, flydende brændstoffer m.v.   

  

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl