Vores værdier

- Vores ledetråde


KNI's værdier er en integreret del i den måde vi dagligt tænker – og udøver vores opgaver på. De er vores ledetråde i den måde vi udfylder vores roller på, i forhold til de samfundspålagte opgaver, i forhold til de globale strømninger - som vi også er en del af - samt i forhold til de normer, som det forventes at efterleve i et moderne kunderelationsforhold.

Det er vigtigt for KNI, at der kontinuerligt sker en dynamisk udvikling i forståelsen af vores værdisæt, således at dynamikken kommer til udtryk i, at der løbende sker drøftelser blandt medarbejdere - og ledere i hele organisationen omkring det faktum, at værdier og leveregler samt profil og kompetencer til hver en tid skal afspejle de krav, som er nødvendige for at realisere KNI's strategimål.


 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl