Vores værdier

- Vores ledetråde


KNI's værdier er en integreret del i den måde vi dagligt tænker – og udøver vores opgaver på. De er vores ledetråde i den måde vi udfylder vores roller på, i forhold til de samfundspålagte opgaver, i forhold til de globale strømninger - som vi også er en del af - samt i forhold til de normer, som det forventes at efterleve i et moderne kunderelationsforhold.

Det er vigtigt for KNI, at der kontinuerligt sker en dynamisk udvikling i forståelsen af vores værdisæt, således at dynamikken kommer til udtryk i, at der løbende sker drøftelser blandt medarbejdere - og ledere i hele organisationen omkring det faktum, at værdier og leveregler samt profil og kompetencer til hver en tid skal afspejle de krav, som er nødvendige for at realisere KNI's strategimål.

 


 
Klik her for at læse mere om KNI's værdier:


 

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl