Screening af FN’s verdensmål og væsentlighedsanalyse

FN’s stats og regeringschefer vedtog FN’s bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals) i 2015. Målene trådte i kraft 1. januar 2016, hvor der i alt er 17 defineret udviklingsmål med 169 delmål.

KNI’s arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed tager et naturligt afsats i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvilke verdensmål er relevante for KNI på baggrund af vores forretning, kernekompetencer og værdier?

Vi støtter op omkring alle 17 verdensmål, vi kan dog ikke have en direkte indflydelse på dem alle og har lavet en intern væsentlighedsanalyse og screening for at identificere de verdensmål, vi kan have størst indflydelse på.

Med udgangspunkt i KNI’s forretningsmodel, værdikæde og værdier er FN’s 17 verdensmål i nedenstående matrix allokeret ud fra vores kernekompetencer som virksomhed og hvor vi ser, at der er de største samfundsmæssige behov i de steder hvor vi opererer i hverdagen. Vi screener systematisk 17 udviklingsmålene i CSR styregruppen og udvælger dem der giver mest mening for vores forretning.

Vores væsentlighedsanalyse

Gennem vores væsentlighedsanalyse har vi identificeret væsentligste bæredygtighedsforhold for KNI. Væsentlighedsanalysen tager udgangspunkt i vore risici og ansvar samt muligheder overfor samfundet, virksomheden, miljøet og medarbejderne.

De væsentligste emner er skitseret i skemaet nedenunder.

Risici og ansvar

Muligheder

  • Vareforsyning af vores kunder
  • Miljø – og affaldsmæssige følgevirkninger ved detailhandel og transport
  • Mangel på uddannede personale
  • Menneskerrettigheder og miljø i leverandørkæden
  • Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • Udvikling af nye og bæredygtige produkter på basis af efterspørgsel
  • Være med til at fremme bæredygtighed i de steder vi er
  • Øge personlige og faglige kompetencer blandt personalet
  • Certificeringer eller audit i leverandørkæderne
  • Øge fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Screening af verdensmålene

Vores metode til at identificere væsentlige verdensmål i forhold til vores risici og ansvar:

vaesentlighedsanalyse-recicling-dk-630px-1.1.jpg

 

Vi screener systematisk 17 udviklingsmålene i CSR styregruppen og udvælger dem der giver mest mening for vores forretning. 

Screening af de valgte verdensmål er med til at tydeliggøre de emner, vi fremadrette skal fokusere på afhængig af om de omhandler kunder, medarbejdere eller leverandører.

Når vi sammenholder analyseresultaterne for de tre interessenter, samler der sig et billede indenfor hver prioritet og hvor vi mest kan gøre en forskel.

Prioriterede verdensmål

FN’s 17 verdensmål har til formål at sætte kurs mos en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på frem til 2030.

Derfor tager KNI’s bæredygtighedsstrategi et naturligt afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmål er fordelt og prioriteret ud fra KNI’s arbejde- og kompetenceområder, samt hvor der er de største samfundsmæssige behov.

verdensmaal_630px-dk.jpg

Af ovenstående matrix fremgår det, at der er fire af FN’s verdensmål, hvor KNI har valgt at sætte et særligt fokus frem til 2022. I de følgende afsnit beskrives KNI’s indsats indenfor de fire udvalgte verdensmål.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl