KNI’s 4 prioriteter af FN’s 17 verdensmål

 Vi har disse fire verdensmål:

fire-verdensmaal-500px.dk.jpg

 

Nr. 3 – Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 3 handler om at sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vi har et stort ansvar for kundernes sundhed, da vi ofte er eneste leverandør af madvarer. Derfor ligger det os meget på sinde at inspirere vores kunder til et sundt liv med sund mad og dermed også sikre en bedre trivsel.

Medarbejdernes sundhed og trivsel ligger os ligeledes meget på sinde med fysiske arrangementer året rundt, samlinger og andre tiltag og tilbud, da deres trivsel også betyder meget for virksomhedens miljø og resultater.

3.sundhed-250px-01.png 

Nr. 4 – Kvalitetsuddannelse

Verdensmål nr. 4 handler om kvalitetsuddannelser og skabe lige muligheder for uddannelse.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Kun gennem deres indsats skabes den kvalitet og effektivitet, som vi ønsker. Derfor arbejder vi systematisk med at optimere medarbejdernes kompetencer. Det sker gennem udvikling og uddannelse af vores eksisterende medarbejdere, men selvfølgelig også via nye ansættelser.

Mange grønlandske unge påbegynder ikke en ungdomsuddannelse. KNI arbejder aktivt for at flere grønlændere får en uddannelse, og dermed bidrager til at styrke samfundet. Vi har altid fokus på at rekruttere lokalt overalt i Grønland, og KNI har sit eget kompetenceudviklingsprogram – Taqqissuut. Det har højeste prioritet hos os, at vi er i stand til at opkvalificere vores egne medarbejdere, da dette giver os en robust og mere sikker arbejdskraft.


 

4.uddannelse-250px-DK-01.png 

Nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Det er KNI’s målsætning altid at tænke bæredygtigt i alle vores foretagender.

Vi har en bæredygtighedsstrategi, der skal være med til at nedbringe vores miljøaftryk betydeligt gennem et mere ansvarligt forbrug, da det er her, vi for alvor kan sikre en bæredygtig fremtid. Den affaldsmængde vi producerer, skal nedbringes til et minimum, og en større del af den skal være genanvendelig.

 
12.forbryg-250px-DK-01.png 

Nr. 17 – Partnerskaber for handling

Verdensmål nr. 17 handler om at revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Vi prioriterer og engagerer os at arbejde med andre aktører indenfor CSR området, for eksempel med CSR Greenland, UNICEF og Paarisa, da vi ved, at der skabes synergi ved at samarbejde. Vi støtter organisationer der styrker og udvikler fællesskaber med stærke rødder i det grønlandske liv.  

17.partnerskab-250px-DK-01.jpg 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl